พฤติกรรมการใช้งานอินเตอร์เน็ตของผู้คนทั่วโลกในยุคปัจจุบัน


ในโลกปัจจุบันที่สัญญาณอินเตอร์เน็ตสามารถเข้าถึงทั่วทุกพื้นที่ อีกทั้งยังมีความเร็วในการรับส่งสัญญาณที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพฯและปริมาณมณฑล รวมถึงสถานที่สำคัญและห้างสรรพสินค้าต่างๆทั่วประเทศที่สามารถเชื่อมต่อโลกออนไลน์ได้ด้วยสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (wifi) ที่ผู้ให้บริการแต่ละค่ายต่างแข่งขันกันติดตั้ง ทำให้ผู้คนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและความบันเทิงจากทั่วทุกมุมโลก รวมทั้งเครือข่ายสังคมออนไลน์ทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Google+, LinkedIn, Instagram, Twitter และอื่นๆ ได้ในเสี้ยววินาที

และด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน ทำให้การพัฒนาอุปกรณ์สื่อสารยอดนิยมอย่าง Smartphone และ Tablet ดูจะเป็นเรื่องง่ายมากขึ้นและมีให้เลือกหลากรุ่นหลายราคา จนแม้แต่เด็กนักเรียนนักศึกษาก็มีโอกาสที่จะเป็นเจ้าของอุปกรณ์อันทันสมัยเหล่านั้นได้ในราคาที่ไม่แพงเกินไป ประกอบกับแพ็คเกจค่าบริการอินเตอร์เน็ตของผู้ให้บริการแต่ละค่ายในปัจจุบันก็ทำออกมาให้เลือกหลายราคา ครอบคลุมพฤติกรรมการใช้งานของกลุ่มเป้าหมายทุกเพศทุกวัย ไม่ว่าจะใช้เพื่อความบันเทิงส่วนบุคคล หรือเพื่อติดต่อสื่อสารทางธุรกิจของบริษัทฯ ห้างร้านและองค์กรต่างๆเพิ่มขึ้น จึงทำให้มีผู้ขอใช้บริการอินเตอร์เน็ตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว

ดังนั้นการนำอินเตอร์เน็ตมาใช้ในการศึกษาซึ่งถ้าได้รับการวางระบบการศึกษาค้นคว้าอย่างมีมาตรฐาน การใช้อินเตอร์เน็ตอย่างมีคุณภาพ เชื่อแน่ว่าการพัฒนาย่อมบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนนำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  แต่ทั้งนี้การนำอินเตอร์เน็ตเข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั้น จำเป็นต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ต้องสนใจที่จะศึกษาความพึงพอใจที่จะให้อินเตอร์เน็ต รวมไปถึงการพัฒนารูปแบบการใช้อินเตอร์เน็ตในอนาคต อันที่จะเป็นแนวทางที่มีประโยชน์แก่ผู้ที่จะเกี่ยวข้องกับการใช้อินเตอร์เน็ตมาก่อน โดยการชิอินเตอร์เน็ตมาใช้ในกิจกรรมต่างๆได้อย่างเหมาะสม เพื่อพัฒนาคุณภาพให้ดียิ่งขึ้น ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้และผู้ใช้ประโยชน์จากอินเตอร์เน็ตอย่างแท้จริง

Comments are closed.