Internet Addiction Disorder โรคติดอินเตอร์เน็ตเป็นเช่นไร

%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b9%87%e0%b8%95

ปฏิเสธไม่ได้ว่า ปัจจุบันนี้อินเตอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันเรามากขึ้น และจะมากขึ้นเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่อง เพราะเราสามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างรวดเร็ว และสะดวกมากในหลากหลายอย่าง เหตุเช่นนี้เราจึกเห็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในวงการอินเตอร์เน็ต

ปัจจุบันไม่ใช่เพืยงแค่ผู้ใหญ่วัยทำงานเท่านั้นที่จะได้ใช้งานอินเตอร์เน็ต แต่รวมไปถึงทุกเพศ ทุกวัยที่เข้าถึงโลกอินเตอร์เน็ต แต่ในการที่อินเตอร์เน็ตเข้าถึงได้ทุกเพศทุกวัยนี้ ไม่ใช่แค่มีเฉพาะข้อดีเท่านั้น แต่สำหรับคนที่ไม่สามารถแบ่งเวลาได้ก็สามารถทำให้เกิดโทษแก่ผู้นั้นได้เช่นเดียวกัน หรือที่เรียกกันว่า โรคติดอินเทอร์เน็ต หรือในภาษาอังกฤษที่ว่า Internet อาการของคนติดโรคติดอินเทอร์เน็ต เช่น  มีความต้องการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเวลานานขึ้นอยู่เรื่อยๆ  ไม่สามารถควบคุมการใช้อินเทอร์เน็ตได้  รู้สึกหงุดหงิดเมื่อใช้อินเทอร์เน็ตน้อยลง หรือหยุดใช้  คิดว่าเมื่อใช้อินเทอร์เน็ตแล้ว ทำให้ตนเองรู้สึกดีขึ้น  ใช้เป็นอินเทอร์เน็ตในการหลีกเลี่ยงปัญหา  หลอกคนในครอบครัว หรือเพื่อน เรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตของตนเอง  มีอาการผิดปกติเมื่อเลิกใช้อินเทอร์เน็ต เช่น หดหู่ กระวนกระวาย อาการเหล่านี้คืออาการที่ไม่ปกติในการใช้อินเตอร์เน็ต

แนวทางการแก้ไขปัญหาในโรคติดอินเทอร์เน็ต คือ แค่เพียงดึงปลั๊กคอมพิวเตอร์และถอดสายโทรศัพท์ออกจากโมเด็ม แต่ Ivan Goldberg จิตแพทย์ ผู้ค้นพบโรคติดอินเทอร์เน็ต ได้ให้คำแนะนำในการป้องกันและช่วยเหลือกับผู้ที่คิดว่าตัวเองเป็นหรือกำลัง จะเป็นโรคนี้ว่า ก่อนอื่นต้องรู้ว่าตัวคุณเองใช้อินเทอร์เน็ตมากเกินไปหรือไม่ ในระดับไหน และรูปแบบลักษณะของการใช้ไปในรูปแบบใด จากนั้นก็ทำการวิเคราะห์จากพื้นฐานของปัญหาจริงๆ ว่าเกิดจากอะไร ทำไมคุณถึงได้ใช้อินเทอร์เนมากขนาดนั้น ซึ่งทั้งหมดอาจจะเกิดจากตัวคุณเอง หรือสังคมที่อยู่รอบข้างตัวคุณ ขั้นตอนที่สามคือการวางแผนการที่จะแก้ปัญหาเหล่านั้น มากกว่าที่จะหลีกหนี หรือละเลยมันไป การหลีกหนีจากปัญหาจากโลกแห่งความจริง เข้ามาสู่โลกของอินเทอร์เน็ตไม่ได้ทำให้ปัญหาเหล่านั้นหายไป ลองปรึกษาคนรอบข้าง หาเพื่อนและเข้าสังคมมากจริงอยู่ อินเทอร์เน็ตกำลังเข้ามามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาสังคม เพิ่มความสะดวกสบายมาสู่การดำเนินชีวิตมากขึ้น นอกจากนั้น อินเทอร์เน็ตยังช่วยเปิดโลกทัศน์และสังคมของผู้คนให้กว้างขึ้นด้วย แตในทางกลับกัน ผู้คนมีสิทธิที่จะเลือกใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย สร้างความบันเทิง และใช้อินเทอร์เน็ตในการรู้จักโลกให้กว้างขึ้น แต่ในขณะเดียวกัน เลือกที่จะออกไปเห็นโลก สังคม และผู้คนจริงๆ ซึ่งอาจจะสนุกและน่าสนใจกว่า มากกว่าการที่จะรู้จักโลกในทุกมุมมองผ่านทางอินเทอร์เน็ต